Geldigheid verlengd van rijbewijzen, code 95, examenuitslagen en certificaten

Louis Ezendam | 22 januari 2021 |

Examenuitslagen en certificaten
De regeling voor uitslagen van het theorie-examen auto, motor, bromfiets, vrachtauto, bus, T-rijbewijs, het motorexamen voertuigbeheersing wordt verruimd. De uitslagen van deze examens waarvan de geldigheid verviel in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020 blijven in ieder geval geldig tot en met 30 september 2021.

Eerder werd al besloten: als de geldigheid vervalt in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 april 2021, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 30 september 2021.

Personen met een rijbewijs waarvan de geldigheidsduur is verlopen of verloopt in de periode vanaf 1 december 2020 mogen in ieder geval blijven rijden tot en met 28 februari 2021. Dit geldt ook voor beroepschauffeurs van wie code 95 op het rijbewijs verloopt in deze periode. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen (IenW) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De maatregel in Nederland is bedoeld om de tijd te overbruggen naar een verlenging van de Europese noodverordening. Daarin wordt geregeld dat de geldigheid wordt verlengd van de rijbewijzen en code 95 op het rijbewijs.

Door de maatregelen tegen het coronavirus kunnen sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor het verlengen van het rijbewijs. Daarom was eerder een verlenging met negen maanden geregeld voor alle Nederlandse rijbewijzen, codes 95 en de nascholingscursussen die verliepen in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020.

Voor wie geldt de regeling?
De regeling geldt voor alle Nederlandse rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar één of drie jaar geldig zijn. Wel wordt aan deze mensen gevraagd om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijgeschiktheid hebben plaatsgevonden.
De maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer.
Bron: CBR

Terug naar overzicht