CBR neemt extra maatregelen coronavirus

Louis Ezendam | 14 maart 2020 |

In navolging op de maatregelen die het kabinet neemt om verspreiding van het coronavirus te beperken, neemt ook het CBR extra maatregelen:

Minder theorie-stoelen in Noord-Brabant
Gezien de grote drukte op en rond de theoriecentra zetten we in Eindhoven en Breda een ander examenrooster in, zodat het aantal theorie kandidaten dat tegelijk aanwezig is halveert. Daarbij verruimen we de openingstijden van de examencentra naar de avonden en zaterdagen.
Om dit nieuwe rooster te kunnen inzetten, annuleren we komend weekend alle theorie-examens A, B en AM voor Eindhoven en Breda. Kandidaten ontvangen hierover een SMS en e-mail. Een uitzondering zijn de gereserveerde beroepsexamens en de recreatievaartexamens: die gaan wel door.

Deze maatregel geldt voor de geplande examens in Eindhoven en Breda in de komende vier weken vanaf aanstaande maandag 16 maart tot en met 11 april. Vanaf maandag 16 maart kunnen u en uw kandidaten kosteloos een nieuw theorie-examen inplannen. Om de nieuwe situatie in goede banen te leiden zijn op de theoriecentra beveiligingsmedewerkers aanwezig.

Niet meerijden praktijkexamens
Een andere maatregel is dat opleiders vanaf vandaag voorlopig niet meerijden met praktijkexamens en rijtesten. Voor tussentijdse toetsen en faalangstexamens geldt dat we opleiders zeer nadrukkelijk verzoeken om niet mee te rijden en dit op voorhand goed met uw klant te bespreken. Ook CBR-medewerkers zullen voorlopig niet met elkaar meerijden (zoals bijv. tijdens coaching), met uitzondering van een kleine groep examinatoren in opleiding.

Vanwege het relatief hoge aantal corona-besmettingen in Noord-Brabant is besloten om examinatoren RV, CCV en DPR’s van de examencentra in Noord-Brabant niet meer in te zetten buiten de provincie. Medewerkers uit de overige provincies worden niet meer ingezet in Noord-Brabant.

Wachtruimte examencentra
We vragen opleiders en begeleiders van theorie- en praktijkexamenkandidaten om geen gebruik te maken van de wachtruimtes op de examencentra om het aantal contacten te beperken. U bent uiteraard wel welkom tijdens het voor- en eindgesprek van een praktijkexamen. We verzoeken nadrukkelijk dat alleen rijopleiders die examens of toetsen hebben naar het examencentrum komen.

Bron:CBR 13-03-2020

Terug naar overzicht